Bài tập trắc nghiệm Đại số 10


Tài liệu gồm 77 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm trong chương trình Toán 10 phần Đại số

+ Chương 1. Mệnh đề – tập hợp (100 câu)
+ Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai (50 câu)
+ Chương 3. Phương trình và hệ phương trình (83 câu)
+ Chương 4. Phương trình và hệ phương trình (160 câu)
+ Chương 5. Thống kê (50 câu)
+ Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác (160 câu)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com