Bài tập trắc nghiệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp – Nguyễn Văn Đức

Tài liệu gồm 9 trang tuyển tập 86 bài tập trắc nghiệm chủ đề hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, các bài tập được chia thành 3 dạng:

A – Các bài toán đếm trong số học
B – Các bài toán đếm trong hình học
C – Ứng dụng: Tính giá trị biểu thức – Giải phương trình, bất phương trình
[ads]

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]