Hệ thống bài tập trắc nghiệm đại số tổ hợp

Tài liệu gồm 61 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm đại số tổ hợp (kết hợp ba bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Cơ bản nhập môn tổ hợp, chỉnh hợp (phần 1 – phần 6).
Cơ bản tổ hợp, chỉnh hợp kiến thức thực tế (phần 1 – phần 6).
Cơ bản tổ hợp, chỉnh hợp số tự nhiên (phần 1 – phần 6).
Cơ bản nhị thức Newton (phần 1 – phần 6).
Vận dụng cao tổ hợp, chỉnh hợp, nhị thức Newton (phần 1 – phần 6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]