Đề kiểm tra hết chương 1 Giải tích 12 nâng cao (Hàm số) trường THPT Lạng Giang 2 – Bắc Giang


Đề kiểm tra hết chương 1 Giải tích 12 nâng cao trường THPT Lạng Giang 2 – Bắc Giang gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết), nội dung kiểm tra thuộc chương ứng dụng của đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. Nếu f'(x) > 0 ∀x ∈ K thì hàm số f(x) đồng biến trên K
B. Nếu f'(x) ≥ 0 ∀x ∈ K và dấu “=” xảy ra tại hữu hạn điểm thì hàm số f(x) đồng biến trên K
C. Hàm số y = f(x) là hàm hằng trên K khi f'(x) = 0 ∀x ∈ K
D. Nếu f'(x) > 0 ∀x ∈ K thì hàm số f(x) nghịch biến trên K
[ads]
+ Cho hàm số y = x^3 – 3mx + 2. Các giá trị của m để đường thẳng đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu cắt đường tròn tâm I(1;1) bán kính bằng 1 tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất là?
+ Hàm số y = f(x) liên tục và có đạo hàm cấp 2 trong khoảng (x0 – h; x0 + h) với h > 0 cho trước. Điều kiện để hàm số đạt cực tiểu tại x = x0 là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com