Kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) năm học 2017 – 2018 trường Nghĩa Dân – Hưng Yên


Kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) năm học 2017 – 2018 trường Nghĩa Dân – Hưng Yên gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Tứ diện là đa diện lồi
B. Hình hộp là đa diện lồi
C. Hình lập phương là đa diện lồi
D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60 độ. Tính thể tích hình chóp.
+ Một tấm bìa hình vuông có cạnh 44 cm, người ta cắt bỏ đi ở mỗi góc tấm bìa một hình vuông cạnh 12 cm rồi gấp lại thành một cái hộp chữ nhật không có nắp. Tính thể tích cái hộp này.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com