Tài liệu tự học chủ đề số phức – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu tự học chủ đề số phức do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn gồm 84 trang giới thiệu các dạng toán số phức điển hình và hướng dẫn phương pháp giải, trong mỗi dạng gồm hệ thống các bài tập tự luận – trắc nghiệm có đáp án giúp học sinh tự học tại nhà.

Nội dung tài liệu:
Vấn đề 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 
Dạng 1: Số phức và thuộc tính của nó
Dạng 2: Các phép toán về số phức
Dạng 3: Chứng minh tính chất của số phức
Dạng 4: Tập hợp điểm
Vấn đề 2. CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH
Dạng 1: Căn bậc hai của số phức
Dạng 2: Phương trình
Vấn đề 3. DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC
Dạng 1: Viết dạng lượng giác của số phức
Dạng 2: Công thức Moivre

Vấn đề 4. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC
1 – Dạng đại số của số phức
2 – Phương trình trên tập số phức
3 – Tập hợp điểm
4 – Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của môđun số phức
Vấn đề 5. SỐ PHỨC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – CĐ – THPTQG
Phần 1: Các đề tự luận trước 2017
Phần 2. Các đề minh họa, đề chính thức kỳ thi THPTQG 2017 – 2018
Vấn đề 6. CÁC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 4

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com