Kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Huỳnh Thúc Kháng – Quãng Ngãi


Đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Huỳnh Thúc Kháng – Quãng Ngãi mã đề 001 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 14 câu hỏi, phần tự luận gồm 1 bài toán với nhiều câu hỏi, học sinh làm bài trong thời gian 1 tiết học, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2017 – 2018:
+ Xét các mệnh đề sau:
1. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
2. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
3. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.
4. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Số mệnh đề đúng là?


+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Ba vectơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ đó cùng có giá thuộc một mặt phẳng.
B. Nếu có ma + nb + pc = 0 và một trong ba số m, n, p khác 0 thì ba vectơ a, b, c đồng phẳng.
C. Cho ba vectơ a, b, c trong đó a và b không cùng phương. Khi đó a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi tồn tại duy nhất cặp số m, n sao cho c = ma + nb.
D. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng.
+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cắt nhau.
B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mặt phẳng (α).
C. Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α).
D. Mặt phẳng đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB gọi là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com