Tóm tắt lý thuyết và trắc nghiệm lũy thừa – mũ – logarit – Nguyễn Hữu Nhanh Tiến


Tài liệu gồm 27 trang tóm tắt lý thuyết SGK và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm lũy thừa – mũ – logarit có đáp án trong các đề thi THPT năm học 2017 – 2018, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Hữu Nhanh Tiến.

Mục lục tài liệu:
1. Định nghĩa và các tính chất lũy thừa – mũ – logarit
2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
3. Phương trình mũ và phương trình logarit
4. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit
5. Các bài toán ứng dụng
a. Bài toán lãi đơn
b. Bài toán lãi kép
c. Bài toán gửi tiền hàng tháng vào ngân hàng
d. Bài toán gửi tiền vào ngân hàng và rút tiền hàng tháng
e. Bài toán vay vốn trả góp
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com