Bài tập chọn lọc lũy thừa – mũ – lôgarit – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 301 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chủ đề lũy thừa – mũ – lôgarit trong chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 2, có đáp án và lời giải chi tiết.

MỤC LỤC:
Chủ đề 01. LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA 2.
A. LŨY THỪA 2.
B. HÀM SỐ LŨY THỪA 2.
Chủ đề 02. LOGARIT – MŨ 20.
A. LOGARIT 20.
B. HÀM SỐ LOGARIT – MŨ 20.
Chủ đề 03. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH 45.
A. PHƯƠNG TRÌNH 45.
B. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 45.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]