Chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit Toán 11 KNTTVCS

Tài liệu gồm 266 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức.
+ Dạng 2. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức.
+ Dạng 3. Bài toán lãi suất kép – dân số.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức lũy thừa.
+ Dạng 2. Tính giá trị biểu thức.
+ Dạng 3. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa.
+ Dạng 4. Bài toán lãi suất – dân số.

BÀI 19. LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 20. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ – lôgarit.
+ Dạng 2. Bài toán lãi suất kép.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
+ Dạng 1. Tập xác định.
+ Dạng 2. Sự biến thiên.
+ Dạng 3. Đồ thị.
+ Dạng 4. Bài toán lãi suất.

BÀI 21. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Phương trình mũ.
+ Dạng 2. Phương trình lôgarit.
+ Dạng 3. Bất phương trình mũ.
+ Dạng 4. Bất phương trình lôgarit.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
+ Dạng 1. Phương trình mũ.
+ Dạng 2. Phương trình lôgarit.
+ Dạng 3. Bất phương trình mũ.
+ Dạng 4. Bất phương trình lôgarit.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]