Nắm trọn chuyên đề lũy thừa – mũ – lôgarit ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Tài liệu gồm 469 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, tổng hợp các dạng bài tập thường gặp về chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 ôn tập hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2023 – 2024.

CHỦ ĐỀ 1. LŨY THỪA.
Dạng 1: Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.
CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ LŨY THỪA.
Dạng 2: Hàm số lũy thừa.
CHỦ ĐỀ 3. LOGARIT.
Dạng 3: Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.
CHỦ ĐỀ 4. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
Dạng 4: Tập xác định, đạo hàm và sự biến thiên hàm số mũ – logarit.
Dạng 5: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa hàm mũ – logarit.
CHỦ ĐỀ 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
Dạng 6: Tính, rút gọn, so sánh các số liên quan đến lũy thừa.
Dạng 7: Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình mũ – logarit.
Dạng 8: Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình mũ – logarit.
CHỦ ĐỀ 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.
Dạng 9: Bất phương trình mũ – logarit cơ bản.
Dạng 10: Phương pháp đưa về cùng cơ số giải BPT mũ – logarit.
Dạng 11: Phương pháp đặt ẩn phụ giải BPT mũ – logarit.
Dạng 12: Hàm đặc trưng giải phương trình mũ – logarit.
Dạng 13: Phương pháp hàm số giải bất phương trình mũ – logarit.
Dạng 14: Bài toán lãi suất.
Dạng 15: Bài toán tăng trưởng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]