367 bài toán số phức tuyển chọn có lời giải chi tiết


TOANMATH.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu 367 bài toán số phức tuyển chọn có lời giải chi tiết, hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập chương 4 Giải tích 12: số phức và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán. Tài liệu gồm 111 trang với các bài toán số phức ở dạng trắc nghiệm khách quan, có đáp án và lời giải chi tiết.

Các bài toán trắc nghiệm số phức được phân loại thành 4 chủ đề, bao gồm:
+ Chủ đề 1: Số phức.
+ Chủ đề 2: Các phép toán trên tập số phức.
+ Chủ đề 3: Giải phương trình trên tập số phức.
+ Chủ đề 4: Biểu diễn số phức.
[ads]
Trích dẫn tài liệu 367 bài toán số phức tuyển chọn có lời giải chi tiết:
+ Cho z = 2 + 3i là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z và z¯ làm nghiệm.
+ Trong C, cho phương trình bậc hai az^2 + bz + c = 0 (a khác 0). Gọi Δ = b^2 – 4ac. Ta xét các mệnh đề:
1) Nếu Δ là số thực âm thì phương trình vô nghiệm.
2) Nếu Δ khác 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.
3) Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép.
Trong các mệnh đề trên:
A. Không có mệnh đề nào đúng. B. Có một mệnh đề đúng.
C. Có hai mệnh đề đúng. D. Cả ba mệnh đề đều đúng.
+ Cho số phức z thỏa mãn z^2 là số ảo. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là?
A. Đường tròn. B. Đường thẳng. C. Elip. D. Parabol.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]