Hướng dẫn giải các dạng toán số phức


TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh khối 12 một tài liệu Toán hay về chủ đề số phức, hỗ trợ các em trong quá trình học tập nội dung chương trình Giải tích 12 chương 4 và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán. Tài liệu gồm 104 trang phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán số phức thường gặp, trong mỗi dạng toán, tài liệu đều trình bày đầy đủ lý thuyết, hướng dẫn phương pháp giải toán, cùng với đó là các ví dụ minh họa và bài tập có lời giải chi tiết.

Khái quát nội dung tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán số phức:
BÀI 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC.
+ Dạng 1.1. Bài toán quy về giải phương trình và hệ phương trình nghiệm thực.
+ Dạng 1.2. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức qua các phép toán.
+ Dạng 1.3. Chuẩn hóa số phức.


BÀI 2. BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC VÀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN.
+ Dạng 2.1. Tập hợp điểm của số phức là đường thẳng và các bài toán liên quan.
+ Dạng 2.2. Tập hợp điểm của số phức là đường tròn, hình tròn, hình vành khăn.
+ Dạng 2.3. Tập hợp điểm của số phức là elíp.
+ Dạng 2.4. Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
+ Dạng 2.5. Sử dụng bình phương vô hướng.
+ Dạng 2.6. Sử dụng hình chiếu và tương giao.
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI TRÊN TẬP SỐ PHỨC.
+ Dạng 3.1. Căn bậc hai của số phức.
+ Dạng 3.2. Phương trình bậc hai với hệ số phực.
+ Dạng 3.3. Tìm các thuộc tính của số phức thỏa mãn điều kiện K.
+ Dạng 3.4. Phương trình bậc hai và bậc cao trong số phức.
+ Dạng 3.5. Dạng lượng giác của số phức.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com