Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc – Trần Quốc Nghĩa

Với mục đích bổ trợ cho học sinh khối 11 trong quá trình học chương trình Hình học 11 chương 3, thầy Trần Quốc Nghĩa đã biên soạn và chia sẻ tài liệu vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc. Tài liệu gồm 101 trang với đầy đủ lý thuyết, dạng toán và bài tập chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc, sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và học tốt hơn hình học không gian.

Khái quát nội dung tài liệu vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc – Trần Quốc Nghĩa:
Vấn đề 1. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN
+ Dạng 1. Tính toán véctơ.
+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức véctơ.
+ Dạng 3. Quan hệ đồng phẳng.
+ Dạng 4. Cùng phương và song song.
BÀI TẬP CƠ BẢN NÂNG CAO VẤN ĐỀ 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
+ Dạng 1. Chứng minh vuông góc.
+ Dạng 2. Góc giữa hai đường thẳng.
BÀI TẬP CƠ BẢN NÂNG CAO VẤN ĐỀ 2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG
+ Dạng 1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Dạng 2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng 3. Thiết diện qua một điểm cho trước và vuông góc với trước.
+ Dạng 4. Điểm cố định – Tìm tập hợp điểm.
BÀI TẬP CƠ BẢN NÂNG CAO VẤN ĐỀ 3
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 4. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
+ Dạng 1. Góc giữa hai mặt phẳng.
+ Dạng 2. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
+ Dạng 3. Thiết diện chứa đường thẳng a và vuông góc với mặt phẳng (α).
+ Dạng 4. Hình lăng trụ – Hình lập phương – Hình hộp.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 5. KHOẢNG CÁCH
+ Dạng 1. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, mặt phẳng.
+ Dạng 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]