Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa môđun số phức


Tài liệu gồm 41 trang, phân dạng và hướng dẫn giải bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa môđun số phức (GTLN – GTNN môđun số phức; max – min module số phức …), một lớp bài toán vận dụng cao (VDC) về số phức thường gặp trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán.

Các dạng toán trong tài liệu giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa môđun số phức:
Dạng toán 1. Điểm và đường thẳng.
Dạng 2. Điểm và đường tròn.
+ Phương pháp 1. Hình học.
+ Phương pháp 2. Bất đẳng thức cauchy – schwarz.
+ Phương pháp 3. Lượng giác.
+ Phương pháp 4. Sử dụng bất đẳng thức trị tuyệt đối.
Dạng toán 3. Đường tròn và đường tròn.
Dạng toán 4. Đường thẳng và đường tròn.
Dạng toán 5. Đoạn thẳng và tia.
Dạng toán 6. Parabol.
Dạng toán 7. Một số bài toán khác.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com