Chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện ôn thi THPT 2021 – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 381 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện (Hình học 12 chương 1), có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 12 và ôn thi THPT môn Toán năm học 2020 – 2021.

Chuyên đề 1. NHẬN DIỆN KHỐI ĐA DIỆN.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Nhận dạng khối đa diện.
+ Dạng toán 2. Tính chất đối xứng khối đa diện.
+ Dạng toán 3. Phân chia, lắp ghép khối đa diện.

Chuyên đề 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Cạnh bên vuông góc với đáy.
+ Dạng toán 2. Mặt bên vuông góc với đáy.
+ Dạng toán 3. Thể tích khối chóp đều.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 1. Cạnh bên vuông góc với đáy.
+ Dạng toán 2. Mặt bên vuông góc với đáy.
+ Dạng toán 3. Thể tích khối chóp đều.
+ Dạng toán 4. Thể tích khối chóp khác.

Chuyên đề 3. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán. Thể tích khối lăng trụ đứng.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (Mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 1. Thể tích khối lăng trụ đứng.
+ Dạng toán 2. Thể tích khối lăng trụ xiên.

Chuyên đề 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP – LĂNG TRỤ.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

Chuyên đề 5. TỈ SỐ THỂ TÍCH.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU (Mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Tỉ số thể tích khối chóp tam giác.
+ Dạng toán 2. Tỉ số khối lăng trụ.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ – GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 7 – 8 – 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 1. Tỉ số thể tích khối chóp – khối lăng trụ.
+ Dạng toán 2. Ứng dụng tỉ số thể tích để tính thể tích.

Chuyên đề 6. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN DIỆN KHÁC.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

Chuyên đề 7. BÀI TOÁN CỰC TRỊ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN.
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (Mức độ 9 – 10 điểm).

Xem thêm: Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021 – Nguyễn Bảo Vương
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com