Các dạng bài tập VDC cực trị số phức


Tài liệu gồm 15 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) cực trị số phức, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Giải tích 12 chương 4 (số phức) và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC cực trị số phức:
A. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Các bất đẳng thức thường dùng.
2. Một số kết quả đã biết.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Phương pháp hình học.
1. Phương pháp giải.
+ Bước 1: Chuyển đổi ngôn ngữ bài toán số phức sang ngôn ngữ hình học.
+ Bước 2: Sử dụng một số kết quả đã biết để giải bài toán hình học.
+ Bước 3: Kết luận cho bài toán số phức.
2. Bài tập mẫu.
Dạng 2: Phương pháp đại số.
1. Phương pháp giải.
2. Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz.
3. Bài tập mẫu.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com