Các dạng bài tập VDC số phức


Tài liệu gồm 57 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) số phức, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Giải tích 12 chương 4 và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC số phức:
CHỦ ĐỀ 1. KHÁI NIỆM SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN CỦA SỐ PHỨC.
Dạng 1: Thực hiện các phép toán của số phức, tìm phần thực phần ảo.
Dạng 2. Tìm số phức liên hợp, tính môđun số phức.
Dạng 3. Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức.
Dạng 4. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 5: Bài toán tập hợp điểm biểu diễn số phức.

CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI TRÊN TẬP SỐ PHỨC.
Dạng 1: Giải phương trình. Tính toán biểu thức nghiệm.
Dạng 2: Định lí Vi-ét và ứng dụng.
Dạng 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai.

CHỦ ĐỀ 3. CỰC TRỊ SỐ PHỨC.
Dạng 1: Phương pháp hình học.
Dạng 2: Phương pháp đại số.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com