Tuyển tập 181 bài tập tỷ số thể tích có đáp án và lời giải


Tài liệu gồm 134 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo Nhóm Word Và Biên Soạn Tài Liệu Toán, tuyển tập 181 bài tập tỷ số thể tích có đáp án và lời giải chi tiết, với đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Mục lục tài liệu tuyển tập 181 bài tập tỷ số thể tích có đáp án và lời giải:
Phần 1. Khối chóp – mức 1: nhận biết (NB) (Trang 1).
Phần 2. Khối lăng trụ – mức 1: nhận biết (NB) (Trang 5).
Phần 3. Khối chóp – mức 2: thông hiểu (TH) (Trang 6).
Phần 4. Khối lăng trụ – mức 2: thông hiểu (TH) (Trang 24).
Phần 5. Khối chóp – mức 3: vận dụng (VD) (Trang 35).
Phần 6. Khối lăng trụ – mức 3: vận dụng (VD) (Trang 58).
Phần 7. Khối chóp – mức 4: vận dụng cao (VDC) (Trang 77).
Phần 8. Khối lăng trụ – mức 4: vận dụng cao (VDC) (Trang 122).

Xem thêm:
+ Bài toán VD – VDC tỉ số thể tích – Nguyễn Công Định
+ Bài tập tỉ số thể tích khối đa diện có lời giải chi tiết
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com