Chuyên đề số phức dành cho học sinh trung bình – yếu – Dương Minh Hùng


Tài liệu gồm 51 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, phân dạng, hướng dẫn cách giải và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (mức độ nhận biết – thông hiểu, có đáp án và lời giải chi tiết) chuyên đề số phức, hỗ trợ học sinh có học lực ở mức trung bình – yếu trong quá trình học tập chương trình Giải tích 12 chương 4 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Bài 1. ĐỊNH NGHĨA SỐ PHỨC.
+ Dạng toán 1. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức.
+ Dạng toán 2. Điểm biểu diễn của số phức.
+ Dạng toán 3. Hai số phức bằng nhau.

Bài 2. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN SỐ PHỨC.
+ Dạng toán 1. Thực hiện các phép tính về số phức.
+ Dạng toán 2. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức qua phép toán.
+ Dạng toán 3. Bài toán quy về giải phương trình, hệ phương trình.
+ Dạng toán 4. Bài toán tìm tập hợp điểm biểu diễn cho số phức.

Bài 3. PHÉP CHIA HAI SỐ PHỨC.
+ Dạng toán 1. Thực hiện các phép tính về số phức.
+ Dạng toán 2. Thực hiện phép tính và từ đó suy ra các yếu tố liên quan tới số phức.
+ Dạng toán 3. Giải phương trình bậc nhất – suy ra các yếu tố liên quan tới số phức.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC.
+ Dạng toán 1. Tìm căn bậc hai của số thực âm.
+ Dạng toán 2. Tìm nghiệm phức của phương trình bậc hai – tìm các yếu tố liên quan tới hai nghiệm phức chứa lũy thừa.
+ Dạng toán 3. Tìm nghiệm phương trình bậc ba, phương trình trùng phương.
+ Dạng toán 4. Mối liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình bậc hai.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com