Tài liệu tự học chuyên đề số phức – Bùi Đình Thông


Tài liệu gồm 68 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đình Thông, hướng dẫn học sinh lớp 12 tự học chuyên đề số phức (Giải tích 12 chương 4).

Bài 1. Mở đầu về số phức.
Bài 2. Phép tính số phức.
Bài tập rèn luyện số phức và các tính chất.
Bài tập rèn luyện các phép toán số phức.
Bài toán quỹ tích (tập hợp điểm).
Bài tập rèn luyện tìm tập hợp điểm của số phức.
Bài 3. Phương trình bậc hai số phức.
Bài tập rèn luyện phương trình bậc hai số phức.
Cực trị của số phức.
Bài tập rèn luyện cực trị của số phức.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]