Hệ thống bài tập trắc nghiệm đạo hàm – vi phân


Tài liệu gồm 30 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn bài tập trắc nghiệm chuyên đề đạo hàm – vi phân, mức độ vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC), giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 (Toán 11).

Cơ bản đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (hàm số đa thức + hàm số phân thức hữu tỷ phần 1).
Cơ bản đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (hàm số đa thức + hàm số phân thức hữu tỷ phần 2).
Cơ bản đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (hàm số đa thức + hàm số phân thức hữu tỷ phần 3).
Cơ bản đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (hàm số chứa căn và giá trị tuyệt đối phần 1).
Cơ bản đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (hàm số chứa căn và giá trị tuyệt đối phần 2).
Cơ bản đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán đạo hàm hàm số lượng giác phần 1).
Cơ bản đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán đạo hàm hàm số lượng giác phần 2).
Ôn tập đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán vi phân cơ bản phần 1).
Ôn tập đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán vi phân cơ bản phần 2).
Ôn tập đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại phần 1).
Ôn tập đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại phần 2).
Ôn tập đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại phần 3).
Ôn tập đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại phần 4).
Ôn tập đạo hàm, vi phân lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại phần 5).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]