Phân loại và phương pháp giải bài tập cung và góc lượng giác, công thức lượng giác


Tài liệu gồm 110 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 6 (Toán 10).

BÀI 1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.
Dạng toán: Xác định các yếu tố liên quan đến cung và góc lượng giác.

BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT CUNG.
Dạng toán 1: Biểu diễn góc và cung lượng giác.
Dạng toán 2: Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Dạng toán 3: Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc góc x, đơn giản biểu thức.
Dạng toán 4: Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác.

BÀI 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
Dạng toán 1: Tính giá trị lượng giác, biểu thức lượng giác.
Dạng toán 2: Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện.
Dạng toán 3: Chứng minh đẳng thức, đơn giản biểu thức lượng giác và chứng minh biểu thức lượng giác không phụ thuộc vào biến.
Dạng toán 4: Bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác.
Dạng toán 5: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]