Bài giảng các phép toán trên tập hợp số phức

Tài liệu gồm 22 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề các phép toán trên tập hợp số phức, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 4: Số phức.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nhận biết được các phép toán cộng, trừ hai số phức; phép nhân số phức; phép chia hai số phức.
Kĩ năng:
+ Thành thạo các phép toán cộng, trừ hai số phức và vận dụng vào giải được một số bài toán liên quan.
+ Thành thạo phép nhân hai số phức và vận dụng vào giải được một số bài toán liên quan.
+ Thành thạo phép toán chia hai số phức và vận dụng vào giải được một số bài toán liên quan.
+ Vận dụng các phép toán đã học để giải quyết một số bài toán tổng hợp.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Thực hiện các phép toán của số phức.
Dạng 2: Xác định các yếu tố của số phức qua các phép toán.
– Bài toán 1. Tìm phần thực, phần ảo của số phức.
– Bài toán 2. Tìm số phức liên hợp, tính môđun số phức.
– Bài toán 3. Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức.
Dạng 3: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 4: Bài toán tập hợp điểm biểu diễn số phức.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]