Bài giảng khái niệm số phức

Tài liệu gồm 12 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề khái niệm số phức, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 4: Số phức.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm vững khái niệm số phức, số phức liên hợp, hai số phức bằng nhau.
+ Trình bày được công thức tính môđun số phức.
+ Mô tả được biểu diễn hình học của một số phức.
Kĩ năng:
+ Biết tìm phần thực, phần ảo của một số phức.
+ Biết tìm số phức liên hợp của số phức z = a + bi.
+ Tính được môđun của một số phức.
+ Biết biểu diễn hình học của một số phức.
+ Cho điểm M(a;b) là điểm biểu diễn của số phức z = a + bi, biết tìm phần thực, phần ảo; biết tính môđun của z.
+ Biết tìm điều kiện để hai số phức bằng nhau.
+ Biết cách tìm tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa mãn tính chất nào đó.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định các yếu tố liên quan đến khái niệm số phức.
– Bài toán 1. Tìm phần thực, phần ảo của số phức.
– Bài toán 2. Tìm số phức liên hợp, môđun của số phức, điều kiện để hai số phức bằng nhau.
Dạng 2: Tìm điểm biểu diễn hình học của số phức.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]