Bài giảng phương trình bậc hai với hệ số thực

Tài liệu gồm 15 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề phương trình bậc hai với hệ số thực, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 4: Số phức.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm vững cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức.
Kĩ năng:
+ Giải được phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức và vận dụng vào giải được một số bài toán liên quan.
+ Vận dụng định lý Vi-ét vào giải một số bài toán chứa nhiều biểu thức đối xứng đối với hai nghiệm của phương trình.
+ Biết cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hệ số thực.
+ Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán tổng hợp.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Giải phương trình. Tính toán biểu thức nghiệm.
Dạng 2: Định lí Vi-ét và ứng dụng.
Dạng 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]