Tài liệu dạy học môn Toán lớp 10 phần Hình học học kì 1 – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 185 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe (giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành, tỉnh Gia Lai), tổng hợp lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán và bài tập tự luyện theo mức độ Toán 10 phần Hình học giai đoạn học kì 1 (HK1).

CHƯƠNG 1 VEC TƠ.
BÀI 1. VÉC-TƠ, CÁC ĐỊNH NGHĨA 7.
1.1. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 7.
1.2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 8.
1.3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN THEO MỨC ĐỘ 14.
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ 20.
2.1. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 20.
2.2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 21.
2.3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN THEO MỨC ĐỘ 36.
BÀI 3. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ THỰC 46.
3.1. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 46.
3.2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 47.
3.3. BÀI TẬP RÈN LUYỆN THEO MỨC ĐỘ 71.
BÀI 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 86.
4.1. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 86.
4.2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 87.
4.3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN THEO MỨC ĐỘ 100.

CHƯƠNG 2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦ 111.
1.1. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 111.
1.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 121.
BÀI 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ 129.
2.1. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 129.
2.2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 130.
2.3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN THEO MỨC ĐỘ 146.
BÀI 3. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC 158.
3.1. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 158.
3.2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 159.
3.3. BÀI TẬP RÈN LUYỆN THEO MỨC ĐỘ 173.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]