Chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện – Nguyễn Hoàng Việt


Tài liệu gồm 150 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp kiến thức cần nhớ, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện (Toán 12 phần Hình học chương 1).

Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2.
§1 – KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 2.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 2.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 2.
+ Dạng 1. Nhận biết hình đa diện 2.
+ Dạng 2. Đếm số cạnh, số mặt của một hình đa diện 4.
+ Dạng 3. Phân chia, lắp ghép khối đa diện 5.
§2 – KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 8.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 8.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 11.
+ Dạng 1. Nhận biết khối đa diện lồi, khối đa diện đều 11.
+ Dạng 2. Số mặt phẳng đối xứng của hình đa diện 14.
§3 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 18.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 18.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 20.
+ Dạng 1. Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 20.
+ Dạng 2. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 47.
+ Dạng 3. Khối chóp có hai mặt phẳng chứa đỉnh cùng vuông góc với đáy 48.
+ Dạng 4. Khối chóp đều 56.
+ Dạng 5. Khối chóp biết hình chiếu của đỉnh xuống mặt đáy 70.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 71.
§4 – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 83.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 83.
B MỘT SỐ VÍ VỤ MINH HỌA 83.
+ Dạng 1. Khối lăng trụ đứng tam giác 83.
+ Dạng 2. Khối lăng trụ đứng tứ giác 85.
+ Dạng 3. Khối lăng trụ xiên 87.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 89.
§5 – PHÂN CHIA KHỐI ĐA DIỆN, TỈ SỐ THỂ TÍCH 104.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 104.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 105.
+ Dạng 1. Tỉ số thể tích trong khối chóp 105.
+ Dạng 2. Tỉ số thể tích trong khối lăng trụ 108.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 112.
§6 – MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP 122.
A ĐỀ ÔN SỐ 1 122.
B ĐỀ ÔN SỐ 2 130.
C ĐỀ ÔN SỐ 3 138.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]