Tuyển tập các bài toán diện tích thiết diện và tỉ số độ dài Hình học 11 – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 121 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập các bài toán diện tích thiết diện và tỉ số độ dài Hình học 11, có đáp án và lời giải chi tiết; đây là các bài toán thường gặp trong chương trình Hình học 11 chương 2 (Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song) và Hình học 11 chương 3(Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc).

1. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ SONG SONG.
+ Dạng 1: Tính diện tích thiết diện, đoạn thẳng dựa vào hai ĐT song song.
+ Dạng 2: Bài toán tỉ số.
2. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Dạng 1: Tính diện tích thiết diện.
+ Dạng 2: Bài toán tỉ số.
3. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Dạng 1: Tính diện tích thiết diện cắt bởi MP song song với MP khác.
4. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG.
+ Dạng 1: Thiết diện, tính diện tích thiết diện.
5. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG.
+ Dạng 1: Thiết diện, diện tích thiết diện.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com