Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 67 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp kiến thức cần nắm, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề đạo hàm, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Giải tích 11 chương 5.

MỤC LỤC:
Chương 1. CHƯƠNG V – ĐẠO HÀM 1.
§1 – Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm 1.
A Tóm tắt lí thuyết 1.
B Các dạng toán 3.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa 3.
+ Dạng 2. Ý nghĩa của đạo hàm vào một số bài toán 5.
+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 6.
+ Dạng 4. Mối quan hệ giữa tính liên tục và đạo hàm của hàm số 11.
§2 – Quy tắc tính đạo hàm 12.
A Tóm tắt lí thuyết 12.
B Ví dụ 12.
C Các dạng toán 14.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm của hàm số chứa đa thức, chứa căn thức 14.
+ Dạng 2. Một số ứng dụng của đạo hàm 18.
§3 – Đạo hàm của các hàm số lượng giác 23.
A Tóm tắt lí thuyết 23.
B Các dạng toán 23.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm của các hàm số lượng giác 23.
+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức hoặc giải phương trình 30.
+ Dạng 3. Tính giới hạn của hàm số có chứa biểu thức lượng giác 36.
§4 – Đạo hàm cấp hai 42.
A Tóm tắt lý thuyết 42.
B Các dạng toán 42.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm cấp hai – Ý nghĩa của đạo hàm cấp hai 42.
+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức chứa đạo hàm cấp 2 46.
+ Dạng 3. Vận dụng đạo hàm cấp hai chứng minh đẳng thức tổ hợp 49.
§5 – Đề kiểm tra chương 5 55.
A Đề số 1a 55.
B Đề số 1b 56.
C Đề số 2a 58.
D Đề số 2b 60.
E Đề số 3a 61.
F Đề số 3b 63.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]