Chuyên đề hình học không gian Toán 12 – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 411 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, tóm tắt lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập rèn luyện chuyên đề hình học không gian trong chương trình môn Toán 12.

CHƯƠNG 1. ĐA DIỆN 1.
§1 – THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1.
A Tóm tắt lý thuyết 1.
B Ví dụ minh họa 4.
C Bài tập rèn luyện 12.
+ Dạng 1.Mở đầu khối đa diện 12.
+ Dạng 2.Thể tích khối lăng trụ đứng 22.
+ Dạng 3.Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 55.
+ Dạng 4.Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 89.
+ Dạng 5.Thể tích khối chóp đều 121.
+ Dạng 6.Thể tích khối tứ diện đặc biệt 151.
+ Dạng 7.Tỉ số thể tích 197.
+ Dạng 8.Các bài toán thể tích chọn lọc 244.
+ Dạng 9.Bài toán góc – khoảng cách 284.
+ Dạng 10.Cực trị khối đa diện 325.
CHƯƠNG 2. KHỐI TRÒN XOAY 344.
§1 – MẶT NÓN, MẶT TRỤ & MẶT CẦU 344.
A Tóm tắt lý thuyết 344.
B Ví dụ 346.
C Bài tập rèn luyện 348.
+ Dạng 1.Các yếu tố liên quan đến khối nón, Khối trụ 348.
+ Dạng 2.Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp đa diện 370.
+ Dạng 3.Cực trị và toán thực tế về khối tròn xoay 381.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]