Chuyên đề trắc nghiệm biểu diễn hình học của số phức

Tài liệu gồm 24 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề biểu diễn hình học của số phức, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 4.

1. Định nghĩa.
2. Phương pháp giải toán.
+ Bài toán 1: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn f zz g zz hoặc f zz là số thực hoặc f zz là số ảo.
+ Bài toán 2: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức w biết 1 2 w zz z và số phức z thỏa mãn z a bi R.
3. Các ví dụ minh họa.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]