Phương trình và bất phương trình mũ – logarit chứa tham số

Tài liệu gồm 34 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề phương trình và bất phương trình mũ – logarit chứa tham số, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 2.

1. Bài toán 1. Tìm tham số m để f(x;m) = 0 có nghiệm (hoặc có k nghiệm) trên miền D.
2. Bài toán 2. Tìm tham số m để f(x;m) ≥ 0 hoặc f(x;m) ≤ 0 có nghiệm trên D.
3. Một số phương pháp áp dụng trong bài toán.
a. Phương pháp đặt ẩn phụ.
b. Phương pháp hàm số.
c. Dấu của tam thức bậc hai.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]