Bài giảng các quy tắc tính đạo hàm

Tài liệu gồm 71 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề các quy tắc tính đạo hàm, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5: Đạo Hàm.

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Nắm được quy tắc và các công thức tính đạo hàm.
+ Trình bày được cách tìm đạo hàm thích hợp.
+ Trình bày được cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm.
Kĩ năng:
+ Tìm được đạo hàm các hàm số thường gặp, đạo hàm hàm số hợp.
+ Viết được phương trình tiếp tuyến và giải quyết các bài toán liên quan.
+ Vận dụng đạo hàm để giải phương trình, bất phương trình,; chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, tính giới hạn.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
Dạng 1: Các quy tắc và công thức tính đạo hàm.
+ Bài toán 1. Tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số.
+ Bài toán 2. Tìm đạo hàm của hàm số hợp.
Dạng 2: Đạo hàm của hàm số lượng giác.
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức đạo hàm, tìm giới hạn, giải phương trình và bất phương trình chứa đạo hàm.
Dạng 4: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
+ Bài toán 1. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm.
+ Bài toán 2. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc.
+ Bài toán 3. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]