Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Hải Phòng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hải Phòng; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Hải Phòng:
+ Kỳ thi học sinh giỏi thành phố, môn Toán của trường THPT Mạc Đĩnh Chi có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ đạt giải. Trong buổi lễ trao phần thưởng, các học sinh trên được xếp thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho học sinh nữ không đứng cạnh nhau.
+ Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau : A. Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một tổ hợp của n phần tử đó B. Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó. C. Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một tập con của n phần tử đó. D. Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một chỉnh hợp của n phần tử đó.
+ Tìm khẳng định đúng : Cho tập hợp A gồm n phần tử k là số nguyên thỏa mãn 1 k n. Mỗi tập con gồm k phần tử được lấy ra từ n phần tử của tập A được gọi là: A. Một chỉnh hợp chập k của n phần tử của tập hợp A. B. Một tổ hợp chập k của n phần tử của tập hợp A. C. Một hoán vị của tập hợp A. D. Một tổ hợp chập n của k phần tử của tập hợp A.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]