Một số dạng toán liên quan đến thể tích khối lăng trụ

Tài liệu gồm 40 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, hướng dẫn giải một số dạng toán liên quan đến thể tích khối lăng trụ trong chuyên đề thể tích khối đa diện môn Toán 12.

Dạng 1: Khối lăng trụ có cạnh bên vuông góc với đáy.
Phương pháp: Cho hình lăng trụ đứng ABC A B C.
+ Đường cao: AA.
+ Thể tích khối lăng trụ: V AA SABC.
Dạng 2: Khối lăng trụ đều.
Phương pháp: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC A B C.
+ Đường cao: AA.
+ Thể tích khối lăng trụ: V AA SABC.
Phương pháp: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABC A B C.
+ Đường cao: AA.
+ Thể tích khối lăng trụ: V AA SABCD.
Dạng 3: Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương.
Phương pháp: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D. Thể tích khối hộp: V abc.
Phương pháp: Cho hình lập phương ABCD A B C D. + Thể tích khối lập phương: 3 V a.
Dạng 4: Khối lăng trụ xiên bất kì.
Phương pháp: Cho hình lăng trụ ABC A B C.
+ Đường cao: AH H là hình chiếu vuông góc của A trên ABC.
+ Thể tích khối lăng trụ: V AH SABC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]