Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Cùng Khám Phá)

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Cùng Khám Phá) được biên soạn bởi các tác giả: Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc Thuận.

LỜI NÓI ĐẦU:
Các em học sinh, quý thầy, cô giáo và phụ huynh thân mến!
Toán 11 – Cùng khám phá là một sự tiếp nối các cuốn sách giáo khoa Toán cùng bộ đã có ở các lớp dưới, được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy – học, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho học sinh hoà nhập tốt với xã hội hôm nay và ngày mai. Sách được biên soạn theo tinh thần kế thừa những yếu tố tích cực của các bộ sách giáo khoa Việt Nam thời kì trước đây, đồng thời khai thác có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về phát triển sách giáo khoa hiện đại và vận dụng những lí thuyết dạy học đang được thừa nhận rộng rãi trên thế giới.
Thông qua các mục Mở đầu chương, Khởi động, Hoạt động, Luyện tập – Vận dụng hay Em có biết, sách giáo khoa Toán 11 – Cùng khám phá xây dựng mối liên kết giữa Toán học với cuộc sống cũng như các môn học khác, giúp đỡ và khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức thu nhận được không chỉ trong lĩnh vực Toán học mà còn cả trong việc giải quyết nhiều vấn đề ngoài Toán học. Các hoạt động xuyên suốt Toán 11 – Cùng khám phá với phương thức trình bày đa dạng vừa tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm, khám phá, tự học, tự đánh giá, vừa thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, vừa giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức của các em.
Đúng như tên gọi của nó, sách giáo khoa Toán 11 – Cùng khám phá giúp các em khám phá kiến thức và có thể vận dụng được những khái niệm tưởng chừng như trừu tượng vào việc giải quyết nhiều vấn đề của khoa học và thực tiễn.
Ban biên soạn mong rằng bộ sách sẽ khơi gợi niềm vui và hứng thú cho các em học sinh trong quá trình tìm hiểu toán học. Chúc các em khám phá được nhiều điều thú vị của thế giới và nhận ra sự hiện diện khắp nơi của toán học trong cuộc sống quanh ta.

MỤC LỤC:
Phần. GIẢI TÍCH.
Chương 6. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Luỹ thừa.
Bài 2. Lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình và bất phương trình mũ.
Bài 5. Phương trình và bất phương trình lôgarit.
Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Ôn tập chương.
Chương 7. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài 3. Đạo hàm cấp hai.
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Ôn tập chương.

Phần. HÌNH HỌC.
Chương 8. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc.
Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 4. Khoảng cách.
Bài 5. Thể tích khối lăng trụ, khối chóp và khối chóp cụt đều.
Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Ôn tập chương.

Phần. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 9. CÔNG THỨC CỘNG VÀ CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT.
Bài 1. Công thức cộng xác suất.
Bài 2. Công thức nhân xác suất.
Ôn tập chương.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]