Bài giảng môn Toán 11 học kì 1 – Nguyễn Công Hạnh

Tài liệu gồm 253 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Công Hạnh (trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk), bao gồm lý thuyết bài giảng, làm quen nhau, món quà tại lớp, bí mật về nhà và thủ thuật trắc nghiệm các chuyên đề môn Toán 11 học kì 1, kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 11 chương trình GDPT 2018: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

CHUYÊN ĐỀ 1. LƯỢNG GIÁC.
BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.
+ Bài giảng 1. Góc lượng giác.
+ Bài giảng 2. Giá trị lượng giác.
BÀI 2. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC.
+ Bài giảng 1. Công thức cộng – công thức nhân.
+ Bài giảng 2. Công thức tích thành tổng – tổng thành tích.
+ Bài giảng 3. Bài toán tam giác (nâng cao).
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
+ Bài giảng 1. Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Bài giảng 2. Phương trình lượng giác áp dụng công thức là ra.
BÀI 4. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
+ Bài giảng 1. Tập xác định.
+ Bài giảng 2. Tính tuần hoàn – chẵn lẻ – đơn điệu.
+ Bài giảng 3. Tập giá trị – min max.

CHUYÊN ĐỀ 2. DÃY SỐ.
BÀI 1. DÃY SỐ.
BÀI 2. CẤP SỐ CỘNG.
BÀI 3. CẤP SỐ NHÂN.

CHUYÊN ĐỀ 3. GIỚI HẠN.
BÀI 1. GIỚI HẠN DÃY SỐ.
BÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ.
+ Bài giảng 1. Khử dạng vô định vô cực / vô cực.
+ Bài giảng 2. Khử dạng vô định vô cực – vô cực và 0. Vô cực.
+ Bài giảng 3. Khử dạng vô định 0 / 0.
BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
+ Bài giảng 1. Xét tính liên tục tại một điểm.
+ Bài giảng 2. Xét tính liên tục trên khoảng đoạn.
+ Bài giảng 3. Chứng minh phương trình có nghiệm.

CHUYÊN ĐỀ 4. QUAN HỆ SONG SONG.
BÀI 1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
+ Bài giảng 1. Giao tuyến loại 1.
+ Bài giảng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Bài giảng 3. Thiết diện.
+ Bài giảng 4. Chứng minh thẳng hàng – đồng quy.
BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG MẶT PHẲNG.
BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Bài giảng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
+ Bài giảng 2. Thiết diện loại 2.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]