Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản, bổ trợ học sinh khối 12 trong quá trình học chương trình Giải tích 12 cơ bản.

Lưu ý: Trong quá trình biên soạn lời giải, không thể tránh được các sai sót; nếu có phát hiện lỗi sai, bạn đọc vui lòng để lại bình luận phía bên dưới, nhóm biên soạn sẽ tiến hành đính chính lại.

Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Trang 4).
Bài 2. Cực trị của hàm số (Trang 13).
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (Trang 19).
Bài 4. Đường tiệm cận (Trang 27).
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Trang 31).
Ôn tập chương 1 (Trang 45).

Chương 2. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Luỹ thừa (Trang 50).
Bài 2. Hàm số luỹ thừa (Trang 57).
Bài 3. Lôgarit (Trang 62).
Bài 4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (Trang 71).
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit (Trang 79).
Bài 6. Bất phương trình mũ và lôgarit (Trang 86).
Ôn tập chương 2 (Trang 91).

Chương 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG. 
Bài 1. Nguyên hàm (Trang 95).
Bài 2. Tích phân (Trang 103).
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học (Trang 116).
Ôn tập chương 3 (Trang 128).

Chương 4. SỐ PHỨC. 
Bài 1. Số phức (Trang 132).
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức (Trang 136).
Bài 3. Phép chia số phức (Trang 138).
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực (Trang 141).
Ôn tập chương 4 (Trang 145).
Ôn tập cuối năm (Trang 148).