Phân dạng và bài tập có lời giải chi tiết Hình học giải tích phẳng – Lưu Huy Thưởng


Tài liệu gồm 101 trang tuyển tập các bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng, các bài toán được phân dạng và giải chi tiết.

Tài liệu do thầy Lưu Huy Thưởng biên soạn.
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com