7 chủ đề chinh phục hình học Oxy – Trần Đình Cư

Tài liệu tuyển tập 7 chủ đề chinh phục hình học Oxy của thầy giáo Trần Đình Cư. Các chủ đề được phân dạng theo hình vẽ:

+ Chủ đề 1: Tam giác
+ Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi
+ Chủ đề 3: Hình thang
+ Chủ đề 4: Hình chữ nhật
+ Chủ đề 5: Hình vuông
+ Chủ đề 6: Đường tròn
+ Chủ đề 7: Elip

Tài liệu gồm 141 trang, các bài tập có trong tài liệu đều có lời giải chi tiết.

XEM TRỰC TUYẾN

comments