Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 185 trang gồm lý thuyết, công thức đạo hàm cơ bản và mở rộng, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán chuyên đề đạo hàm, các bài tập có đáp án.

Tập 1. Khái niệm đạo hàm và các phương pháp tính đạo hàm
Khái niệm đạo hàm: Tính đạo hàm bằng định nghĩa
Các quy tắc tính đạo hàm
+ Vấn đề 1. Tính đạo hàm bằng công thức
+ Vấn đề 2. Sử dụng đạo hàm để tìm giới hạn
+ Vấn đề 3. Đạo hàm cấp cao và vi phân
Đạo hàm tổng hợp
[ads]
Tập 2. Phương trình tiếp tuyến
+ Vấn đề 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết tiếp điểm
+ Vấn đề 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết hệ số góc của tiếp tuyến
+ Vấn đề 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi tiếp tuyến đi qua điểm cho trước
Tập 3. 250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm tự luyện
Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cấp cao
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com