Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng


Tài liệu gồm 26 trang với 302 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng thuộc các chủ đề:

+ Phần 1: Phương trình đường thẳng
+ Phần 2: Khoảng cách và góc
+ Phần 3: Đường tròn
+ Phần 4: Elip
+ Phần 5: Đường hypebol
+ Phần 6: Đường parabol
+ Phần 7: Các đường cônic
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com