Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 (Đạo hàm) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 5 phần Đạo hàm trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định gồm 8 mã đề, mỗi đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận. Đề kiểm tra có đáp án phần trắc nghiệm.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com