Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Long Hải – Phước Tỉnh – Bà Rịa – Vũng Tàu


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm học 2017 – 2018 trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh – Bà Rịa – Vũng Tàu được biên soạn nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức đạo hàm, đề có cấu trúc gồm 2 phần, phần trắc nghiệm khách quan gồm 8 câu hỏi và bài toán, chiếm 40% tổng số điểm, phần tự luận gồm 4 bài toán, chiếm 60% tổng số điểm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Long Hải – Phước Tỉnh – Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = t^3 – 3t^2 – 9t + 2 (t tính bằng giây; s tính bằng mét). Vận tốc của chuyển động khi t = 3 là?
[ads]
+ Cho hàm số y =x.sinx. Tìm hệ thức đúng:
A. y” + y = -2cosx. B. y” – y = 2cosx.
C. y” – y = -2cosx. D. y” + y = 2cosx.
+ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d có phương trình y = 4/3.x – 3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com