Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 trường THPT Cây Dương – Kiên Giang


Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 trường THPT Cây Dương – Kiên Giang mã đề 167 gồm 02 trang được biên soạn theo dạng kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 15 câu, phần tự luận gồm 2 câu, học sinh làm bài kiểm tra định kỳ Toán 11 trong thời gian 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 trường THPT Cây Dương – Kiên Giang:
+ Một chất điểm chuyển động có phương trình s = t^3 – 2t (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm t0 = 4 (giây).
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) = x^3 – 5x^2 + 2 có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y = -7x.
+ Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình Q = t^2. Tính cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t0 = 5 (giây)?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com