Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Nam Hà – Đồng Nai


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nam Hà – Đồng Nai có mã đề 132, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề gồm 2 trang với 25 câu hỏi và bài tập, thời gian học sinh làm bài là 45 phút, tương ứng với thời gian của 1 tiết học, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề đạo hàm.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Nam Hà – Đồng Nai:
+ Cho hàm số y = x^3 – 3x có đồ thị (C). Gọi ∆ là đường thẳng đi qua điểm A(1;-2) và có hệ số góc m. Tổng các giá trị m để ∆ tiếp xúc đồ thị (C ) là?
[ads]
+ Cho hàm số y = x^3 + 4x^2 – 4x có đồ thị (C). Gọi x1, x2 là hoành độ các điểm M, N trên (C), mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = -x + 2019. Khi đó x1.x2 bằng?
+ Cho hàm số y = x^3 – (m + 1).x^2 + m^2.x. Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ bằng 1. Tổng các giá trị của tham số m bằng bao nhiêu để tiếp tuyến d song song với đường thẳng ∆: y = 4x + 3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com