Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 (viết tắt ĐS&GT) chương 5 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề đạo hàm, đây là nội dung cuối cùng trong chương trình Đại số và Giải tích 11.

Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 319, đề gồm 4 trang với 30 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm A, B, C, D, học sinh làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian 45 phút (1 tiết học), đề kiểm tra có đáp án.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho hàm số y = cosx + m.sin2x (C) (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị m để tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = π, x = π/3 song song hoặc trùng nhau.
+ Cho hàm số y = f(x) = -3x^4 + 4x^3 + 5x^2 – 2x + 1. Lấy đạo hàm cấp 1, 2, 3 … Hỏi đạo hàm đến cấp nào thì ta được kết quả triệt tiêu?
+ Cho hàm số f(x) = (3 – x^2)/2 khi x < 1 và f(x) = 1/x khi x ≥ 1. Khẳng định nào dưới đây là sai?
A. Hàm số f(x) không có đạo hàm tại x = 1.
B. Hàm số f(x) liên tục tại x = 1.
C. Hàm số f(x) có đạo hàm tại x = 1.
D. Hàm số f(x) liên tục tại x = 1 và hàm số f(x) cũng có đạo hàm tại x = 1.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]