Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số và Giải tích 11 trường THPT Phú Tâm – Sóc Trăng


Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số và Giải tích 11 trường THPT Phú Tâm – Sóc Trăng gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương tổ hợp và xác suất, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Một hộp đựng 45 quả cầu được đánh số thứ tự từ 1 đến 45, trong đó có 15 quả cầu màu đỏ, 10 quả cầu màu xanh, 8 quả cầu màu trắng và 12 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 8 quả cầu. Tính xác suất để:
a/ 8 quả cầu được chọn cùng màu
b/ 8 quả cầu được chọn có ít nhất 2 quả cầu màu đỏ
[ads]
+ Một ngân hàng câu hỏi có 14 câu nhận biết, 10 câu thông hiểu và 6 câu vận dụng. Phần mềm trộn đề chọn ngẫu nhiên 14 câu đề lập thành 1 đề kiểm tra. Tính xác suất để phần mềm chọn được 1 đề kiểm tra có đủ 3 loại câu nhận biết, câu thông hiểu và câu vận dụng, trong đó có đúng 3 câu vận dụng và ít nhất 7 câu nhận biết?
A. p ≈ 0,162   B. p ≈ 0,161
C. p ≈ 0,15   D. p ≈ 0,11
+ Một thùng dựng 6 hộp sữa dâu, 8 hộp sữa tươi và 5 hộp sữa cam. Lấy ngẫu nhiên 4 hộp sữa để kiểm tra chất lượng. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy được 4 hộp sữa có đủ cả ba loại?
A. 1290   B. 1720
C. 1920   D. 3876

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com