Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường THPT Dân Tộc Nội Trú Ninh Bình


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường THPT Dân Tộc Nội Trú Ninh Bình gồm 2 mã đề, mỗi mã đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương tổ hợp và xác suất.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Từ các chữ số của tập hợp A {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} lập được bao nhiều số có 5 chữ số thỏa mãn:
a. Các chữ số có thể giống nhau?
b. Có chữ số hàng trăm lớn hơn 3 và các chữ số khác nhau?
c. Chữ số 2 xuất hiện 3 lần và các chữ số khác nhau.
[ads]
+ Trên một giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Văn khác nhau, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quyển sách. Tính xác suất sao cho có ít nhất 2 quyển sách Toán.
+ Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho phải có cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com